Mestarikisällipedagogiikkaa tutkimassa

Ajankohtaiset | Ohjausosaajat

Olen tekemässä kirjaa mestarikisällipedagogiikasta, kustantaja on Gaudeamus ja käsikirjoituksen pitäisi olla painoon lähdössä joulukuussa 2021. Tässä hieman asiaa tulevasta kirjasta ja siihen liittyvistä koulutusideoista.

 

Teen kokoavaa tietoteosta mestari-kisällipedagogiikasta. Tarkastelen mestarikisällipedagogiikkaa tai -mallia elävinä pedagogisina käytänteinä, historiallisina perinteinä ja kulttuurisena jäsennyksenä. Kirjan julkaisee Gaudeamus, ja olen kaavaillut sen valmistuvan painokuntoon joulukuussa 2021.

Mestari-kisällipedagogiikka on vanhimpia tunnettuja opetuksen malleja. Se on käytössä kehittyvänä opetuksen muotona muun muassa tutkijakoulutuksen, taiteen, monenlaisen huippuosaamisen ja henkisen kasvun aloilla. Mestarikisällimalliin nojataan myös ammattiopetuksen työssäoppimisessa, oppisopimuskoulutuksessa sekä mentoroinnissa. Mestarikisällimallia myös kritisoidaan ja sen joitain varjopuolia nostetaan ajoittain esiin väärinkäytösten yhteydessä sekä pedagogiikkaa kehitettäessä.

Itse olen käsitellyt mestarikisällipedagogiikkaa jatkuvasti ohjauskoulutusteni yhteydessä, koska ohjauksen kehittäminen sekä toimijuutta tukevan ohjaustavan etsintä joutuu aina keskustelemaan perinteiden kanssa. Lisäksi mestarikisällipedagogiikka on ollut julkisuudessa jatkuvasti esillä ainakin epäsuorasti, kun on käsitelty erilaisia opettajien oppilaisiinsa kohdistamia väärinkäytöksiä mm. taiteen ja urheilun piirissä.

Mestarikisällipedagogiikasta ei ole suomenkielistä yleisesitystä, ei etenkään sellaista, jossa ilmiötä tarkasteltaisiin yli kontekstirajojen ja jossa tunnistettaisiin sen kulttuurisesti jaettuja merkityksiä. Mestarikisällipedagogiikka on paitsi tapa järjestää oppimista ja opetusta, myös sarja kulttuurisia oletuksia mestarista ja kisällistä, heidän suhteestaan sekä siihen kytkeytyvistä arvoista ja valtarakenteista. Kirjan pyrkimys on nostaa näitä oletuksia esiin keskustelun alaiseksi.

Kirjassa pyritään ensinnäkin määrittelemään mestarikisällipedagogiikkaa laajasti mutta konkreettisesti, jotta ilmiöstä käytävä keskustelu selkenisi. Kirja luotaa ilmiötä eri konteksteissa tunnistaen sen ydinpiirteet. Kirja pyrkii kirkastamaan mestarikisällimallin etuja ja ansioita. Samalla se tarkastelee riskejä ja sokeita pisteitä, eli niitä piirteitä, joiden suojissa voi rakentua vahingollista pedagogiikkaa ja väärinkäytöksiä. Teoksen yksi päämäärä onkin tunnistaa niitä elementtejä, joiden avulla mestarikisällimalli toimii hyvin ja kestävällä tavalla.

Kirjan tekeminen on käynnissä, ja teen haastatteluja. Suunnittelen myös aihetta käsittelevää avointa webinaaria keväälle sekä koulutuskokonaisuutta, jossa taitava ja eettisesti kestävä ohjaus keskustelisi mestarikisällipedagogiikan kanssa. Tämä keskustelu on usein mukana koulutusteni liikkeellelähdöissä, mutta tässä uudenlaisessa koulutuksessa haluaisin käsitellä systemaattisemmin mestari-kisälliperinnettä ja keskusteluttaa sitä hyvän ohjauksen periaatteiden kanssa.

Julkaistu kategoriassa:

Opi ohjauskoulutuksessa – kehity ja kehitä työohjauksessa!

Ohjaus on yhteistyöhön perustuva muutosprosessi, jossa ohjattavan toimijuus vahvistuu ja yhteinen ymmärrys laajenee. Koulutuksissani opit kuinka se tehdään – työnohjauksissani kehityt ajattelussasi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Scroll to Top