Työnohjaus ja työyhteisösovittelu

Työnohjaus | Ohjausosaajat Sanna Vehviläinen

TYÖNOHJAUS on ammatillisen kasvun prosessi, joka tutkimusten mukaan vahvistaa ammatillista toimijuutta. Tämä voi tarkoittaa muun muassa työn laadun ja tuottavuuden paranemista, osaamisen syvenemistä ja monipuolistumista, itsetuntemuksen ja pystyvyyden vahvistumista, työhyvinvoinnin kohenemista tai vuorovaikutuksen, luottamuksen ja yhteistyön paranemista työyhteisössä.

Työnohjauksessa rakennetaan keskustelu- ja havainnointitila, jossa voi ymmärtää syvemmin itseä, omaa työtä ja työyhteisöä sekä löytää ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa.

Asiakkaana voivat olla yksittäinen työntekijä, lähijohtaja, tiimi tai koko työyhteisö. Työnohjauksen tavoitteet muokataan yhdessä osapuolten kesken. Työnohjaukseen voi yhdistää koulutuksellisia ja kehittäviä elementtejä.

Työnohjausta voi hankkia työnantaja työntekjöilleen, mutta myös työntekijä itse itselleen.

Ajankohtaiset -osiossa ilmoittelen, onko työnohjauskalenterissani tilaa.

 

TYÖYHTEISÖSOVITTELU on menetelmä, jonka avulla työyhteisössä voidaan ratkoa konflikteja siten, että sovinto ja ratkaisut nousevat yhteisön jäsenistä itsestään.  Ristiriidat kuuluvat normaaliin työhön, mutta konflikteilla tarkoitetaan ratkeamattomia, kasautuvia, työtä haittaavia, kuormitusta ja kärsimystä tuottavia vakavia ristiriitoja. Niillä on taipumus laajeta työyhteisöissä, jollei niihin puututa.

Konfliktien ei kannata antaa kasvaa. Sovinnon löytäminen ulkopuolisen tuella tuo voimia työhön, parantaa vuorovaikutusta ja työhyvinvointia ja voi tuottaa merkityksellisen oppimisprosessin koko yhteisölle.

Sovellan ns. restoratiivista sovitteluotetta, jossa keskeistä on jokaisen osapuolen kuuleminen, yhteinen kokemuspohjainen keskustelu sekä sovittelijoiden fasilitoiva ote. Fasilitointi tarkoittaa, että sovittelijat johdattavat prosessia vaiheesta toiseen ja turvaavat rakentavaa keskustelua, mutta eivät tarjoa ratkaisuja tai "tuomaroi". Sovinnon ainekset ja ratkaisujen sisällön tuottavat työyhteisön jäsenet itse.

Sovitteluprosessin aloite voi tulla työntekijältä, esimieheltä tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetulta. Päätöksen sovitteluun lähtemisestä tekee työnantaja.

Jos tarvitset sovittelijaa, ota yhteyttä! Teen sovittelua työparin kanssa.

Opi ohjauskoulutuksessa – kehity ja kehitä työohjauksessa!

Ohjaus on yhteistyöhön perustuva muutosprosessi, jossa ohjattavan toimijuus vahvistuu ja yhteinen ymmärrys laajenee. Koulutuksissani opit kuinka se tehdään – työnohjauksissani kehityt ajattelussasi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Scroll to Top