Työnohjaus ja työyhteisösovittelu

Työnohjaus | Ohjausosaajat Sanna Vehviläinen

TYÖNOHJAUS on yhteiseen keskusteluun perustuva tapa oppia työssä, ratkoa ongelmia, huolehtia jaksamisesta ja hyvästä yhteistyöstä.

Työnohjauksen avulla voidaan parantaa työn laatua ja tuottavuutta, ammatillista osaamista, itsetuntemusta ja itseluottamusta työssä, työhyvinvointia, vuorovaikutusta ja keskinäistä luottamusta.

Työnohjaajan johdolla luodaan yhteinen rauhallinen keskustelutila, jossa voi ymmärtää syvemmin itseä, omaa työtä ja työyhteisöä sekä löytää ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa. Työskentely räätälöidään ohjattavien tarpeisiin sopivaksi. Ulkopuolisen tuella on helpompi toimia uusin tavoin ja havainnoida omaa työtä.

Asiakkaana voivat olla yksittäinen työntekijä, lähijohtaja, tiimi tai koko työyhteisö. Työnohjauksen tavoitteet muokataan yhdessä osapuolten kesken. Työnohjaukseen voi yhdistää koulutuksellisia ja kehittäviä elementtejä.

Työnohjausta voi hankkia työnantaja työntekjöilleen, mutta myös työntekijä itse itselleen.

Siirtyessäni 2021 alusta ohjauksen professuuriin rajoitan työkeikkoja entisestä. Työnohjaukset nyt täynnä.

Ota yhteyttä

TYÖYHTEISÖSOVITTELU on menetelmä, jonka avulla työyhteisössä voidaan ratkoa konflikteja siten, että sovinto ja ratkaisut nousevat yhteisön jäsenistä itsestään.  Ristiriidat kuuluvat normaaliin työhön, mutta konflikteilla tarkoitetaan ratkeamattomia, kasautuvia, työtä haittaavia, kuormitusta ja kärsimystä tuottavia vakavia ristiriitoja. Niillä on taipumus laajeta työyhteisöissä, jollei niihin puututa.

Konfliktien ei kannata antaa kasvaa. Sovinnon löytäminen ulkopuolisen tuella tuo voimia työhön, parantaa vuorovaikutusta ja työhyvinvointia ja voi tuottaa merkityksellisen oppimisprosessin koko yhteisölle.

Sovellan ns. restoratiivista sovitteluotetta, jossa keskeistä on jokaisen osapuolen kuuleminen, yhteinen kokemuspohjainen keskustelu sekä sovittelijoiden fasilitoiva ote. Fasilitointi tarkoittaa, että sovittelijat johdattavat prosessia vaiheesta toiseen ja turvaavat rakentavaa keskustelua, mutta eivät tarjoa ratkaisuja tai "tuomaroi". Sovinnon ainekset ja ratkaisujen sisällön tuottavat työyhteisön jäsenet itse.

Sovitteluprosessin aloite voi tulla työntekijältä, esimieheltä tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetulta. Päätöksen sovitteluun lähtemisestä tekee työnantaja.

Jos tarvitset sovittelijaa, ota yhteyttä! Teen sovittelua työparin kanssa.

Opi ohjauskoulutuksessa – kehity ja kehitä työohjauksessa!

Ohjaus on yhteistyöhön perustuva muutosprosessi, jossa ohjattavan toimijuus vahvistuu ja yhteinen ymmärrys laajenee. Koulutuksissani opit kuinka se tehdään – työnohjauksissani kehityt ajattelussasi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Ohjausosaajat Sanna Vehviläinen Scroll to Top