Materiaalit

Kirjoittamani kirjat

Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas

Ohjaustyön opas, 2014

Gaudeamuksen julkaisema "Ohjaustyön opas" -kirjani sisältää johdatuksen ohjausnäkemykseeni ja sen moniin käytännön sovelluksiin ja ohjauksen työmuotoihin. Se perustuu pitkään kokemukseen vuorovaikutustutkijana, ohjauksen kouluttajana ja kehittäjänä ja ohjausalan toimijana. Teoksen ensimmäinen painos myytiin loppuun kuukaudessa, ja sen jälkeen uusia painoksia on otettu tarpeen mukaan. Syksyllä 2020 julkaistiin tarkistettu painos.

Kirja sopii oppimateriaaliksi koulutuksiini, ja koulutuksen yhteydessä kannattaa neuvotella alennushintainen kirjapaketti. Myös Ohjaus vuorovaikutuksena -teoksen voi liittää mukaan.

"Kokonaisuutena Vehviläisen Ohjaustyön opas on lämminhenkinen teos, jota on hyvin miellyttävä lukea. Voisi sanoa, että opas toimii malliesimerkkinä sanomastaan: lukijalle syntyy olo, että opas kannattelee ja ymmärtää häntä, kehottaa tutkiskelemaan omia ajatuksiaan ja käsityksiään ohjauksesta, auttaa konkreettisilla esimerkeillä ratkaisemaan käytännön ongelmia sekä ohjaa oppimaan lisää ohjaukseen liittyviä asioita. Suosittelen teosta kaikille ohjaajille ja myös ohjattaville!" (Mari Murtonen, Yliopistopedagogiikka, 9.12.2014)

Kirjasta ilmestyneitä arvioita:
Acatiimi
Yliopistopedagogiikka
Kirjat kertovat -blogi

Lisäksi arvion ovat julkaisseet ainakin:
Aikuiskasvatus
Osviitta
Sosiologia

Sanna Vehviläinen: Ohjaus vuorovaikutuksena

Ohjaus vuorovaikutuksena, 2001

Gaudeamuksen julkaisema teos pohjautuu väitöskirjaani Structures of Counselling interaction (Helsingin yliopisto 1999), jossa analysoin työvoimapoliittisen koulutuksen ja uraohjauksen piirissä toteutuvaa ohjausvuorovaikutusta 1990-luvun lama-Suomessa. Teos on kirjoitettu yleistajuisesti ja siinä kuvataan useita ohjauksen keskeisiä vuorovaikutusilmiöitä ja selvitetään niiden suhdetta ohjauksen yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja ristiriitoihin. Teoksen käsittelemät kysymykset ja ilmiöt ovat edelleen ajankohtaisia. Tutkimustulokset ohjausvuorovaikutuksen ydinilmiöistä muodostavat perustan, josta käsin ohjausta koulutuksissani tarkastellaan ja kehitetään.

Tieteelliset julkaisut

Olen julkaissut nelisenkymmentä refereearvioitua artikkelia ohjausvuorovaikutuksen, terapiavuorovaikutuksen ja yliopistopedagogiikan teemoista. Noin puolet niistä on julkaistu kansainvälisissä lehdissä. Ohessa arvioitavana olevia tai julkaistavaksi hyväksyttyjä:

Weiste, E. & Vehviläinen, S. (tulossa). Keskustelunanalyysi interventiotutkimuksessa: Terveyssuunnitelman laatiminen yhteisenä toimintana työterveystarkastuksissa. Hyväksytty julkaistavaksi kokoomateoksessa: Nissi, Riikka, Lehtinen, Esa & Simonen, Mika (toim). Soveltava keskustelunanalyysi. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

 

Ohessa viimeisimmät ohjausaiheiset julkaisuni. Ota yhteyttä, jos kaipaat pdf:ää julkaisuista tai haluat tilata kirjojani kauttani.

 

Vehviläinen, S. & Souto, A-M. (2021) How does career guidance at schools encounter migrant young people? - Interactional practices that hinder socially just guidance. International Journal for Educational and Vocational Guidance https://link.springer.com/article/10.1007/s10775-021-09467-2

Vehviläinen, S. (2019) Psychotherapy - the art of slow inquiry and gradual discovery. A commentary for a special issue of Communication and Medicine "Conversation analysis of psychotherapy and Change"

Vehviläinen, S. (2020). Ohjauksen orientaatiot ja dilemmat. Teoksessa O-P. Salo (toim.) Teoriaa ja työkaluja ohjatun harjoittelun kehittämiseen. ENorssi.

Vehviläinen, S. (2020). Miksi ohjataan? Ohjauksen vaikutukset ja oikeutus. Teoksessa Merja Määttä & Anne-Mari souto (toim) Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusseura.

Weiste, E., Tiitinen, S., Vehviläinen, S., Ruusuvuori, J., & Laitinen, J. Counsellors' interactional practices for facilitating group members’ affiliative talk about personal experiences in group counselling. Text and Talk, ahead of publication.

Sanna Vehviläinen & Kimmo Svinhufvud. 2018. Työskentelyongelman määrittely opintopsykologin vastaanotolla. Psykologia 53 (05-06), 2018

Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Timo Leino & Jaana Laitinen. 2018. Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen. Psykologia 53 (05-06)

Elina Weiste, Tiina Koivisto, Sanna Vehviläinen. 2018. Group counseling as a tool for fire departments.  Fire Engineering 4 October 2018

Sanni Tiitinen, Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Johanna Ruusuvuori, Sirpa Lusa & Jaana Laitinen. 2018: ”Reflektoinnin välttämistä ja vertaistukea – Tarinoiden tehtävät palo- ja pelastusalan lähijohtajien ryhmäohjauksessa”. Aikuiskasvatus 3

 

Lisäksi olen kirjoittanut runsaasti oppikirja- ja näkökulmatekstejä, artikkeleja ammattilehtiin, kirja-arvioita sekä blogitekstejä.

Oppimateriaalit

Materiaalit | Ohjausosaajat

Tässä luentojani, blogitekstejäni sekä videotallenteita. Jos hyödynnät näitä teksteissäsi, ole kiltti ja viittaa lähteeseen, esim. näin: Vehviläinen, S. (vuosi). [Esitelmän nimi, ajankohta ja paikka] ja laita linkki mukaan, jos mahdollista.

BLOGI

Ohjaustyön oppaan ohella käytän koulutusten materiaalina artikkeleitani tai blogitekstejäni. Blogissani Työ, ihminen, (työn)ohjaus on yli 300 tekstiä vajaan kymmenen vuoden ajalta ohjauksen, pedagogiikan, työn, uran ja elämäntaidon kysymyksistä sekä lukemastani kirjallisuudesta. Julkaisen uusia tekstejä linkitettynä Ajankohtaista-osioon. Blogissa on mittava tunnistekokoelma, josta löydät eri aiheiden tekstejä!

AVOIMET VIDEOLUENNOT

Tässä  johdantoluento ohjausvuorovaikutus-teemaluentoihin, joita alan kerätä tänne. Teemat nousevat tutkimuksestani ja niiden sovelluksista käytännön ohjaustyöhön.

 

Tässä neuvomista käsittelevä video. Pituus puolisen tuntia. Pahoittelut toisen kalvon kohdalla äänen pienistä (ohimenevistä) ongelmista.

 

[tulossa Kysyminen ohjaajan työkaluna ohjauksessa]

Ryhmäohjauksen kysymyksiä pohtiville voi olla hyötyä seuraavasta tiivistyksestä, jota käytettiin Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa elokuussa 2020.

 

Sitten hieman toisenlainen juttu. Pieni pohdinta keskusteluhistoriasta ilmiönä ja ihmisen kasvun tilana.

 

Oheisessa videossa käsittelen tekeillä olevan teoksen pohjalta mestarikisällipedagogiikkaa. Määrittelen mistä siinä on kyse ja miksi ilmiö on kirjan arvoinen. Ilmiö voi kiinnostaa ammattiopetuksen, korkeakouluopetuksen ja vaativien taitojen opetuksen piirissä toimivia. Se auttaa ymmärtämään myös opinnäytteen ohjauksen joitain ilmiöitä.

 

 

 

Tässä muutama vanhempi ohjausaiheinen luento:

Työnohjauksen päivä, Suomen Työnohjaajat ry 29.1.2019 Alustus työnohjauksesta ja sen vaikuttavuudesta:

https://www.youtube.com/watch?v=PjFU--JaI4A&t=985s

Campus Conexus-hankkeeseen valmistettu luento hyvän ohjauksen elementeistä v. 2014:

https://vimeo.com/85809452

Campus Conexus-hankkeeseen valmistettu miniluento Kai Halttusen kanssa ryhmäinterventioista työyhteisön kehittämisessä (v. 2012):

https://www.youtube.com/watch?v=Cgyk7w5H1cE

 

MUUT MATERIAALIT

Yhteisöohjauksen malli (PDF)

Kirjoitus blogista: Ohjauksen orientaatiot

Esitelmä Anssi Peräkylän 60-vuotisjuhlaseminaarissa (PDF) Esitelmä Ammatilliset roolit ja puhumalla auttaminen. Onko ohjaus ongelmanratkaisua?

Pechakucha-esitys Yleislääkäripäivillä yhteisön roolista työssä oppimisen ohjaamisessa:  https://asiakas.kotisivukone.com/files/gpfinland.kotisivukone.com/tiedostot/KEVATKOULUTUS_2019/VEHVILAINEN.pdf

Ohjauksen muutos ja pysyvyys - mihin menet ohjausala? http://www.poketti.fi/documents/1023907/4934420/Onko+ohjausalan+kehityksell%C3%A4%20muita+%E2%80%9Dmuuttajia%E2%80%9D%20kuin+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+muutos+-+Sanna+Vehvil%C3%A4inen/0b951290-5a3d-4215-853f-384e8f322798

Ohjauksen kehityssuuntia  http://www.poketti.fi/documents/1023907/5077673/Esitys+Sanna+Vehvil%C3%A4inen+06042017/d3d9455b-f0e5-4640-a9dd-3455e7549e84

 

Opi ohjauskoulutuksessa – kehity ja kehitä työohjauksessa!

Ohjaus on yhteistyöhön perustuva muutosprosessi, jossa ohjattavan toimijuus vahvistuu ja yhteinen ymmärrys laajenee. Koulutuksissani opit kuinka se tehdään – työnohjauksissani kehityt ajattelussasi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Scroll to Top