Ohjaustaitojen koulutus ja muut koulutukset

Ohjaustaitojen koulutus | Ohjausosaajat

Ohjausosaajat -koulutukset perustuvat tutkimustietoon ja pitkään käytännön kokemukseen. Tavoitteeni on, että osallistujat oppivat ohjaamaan taitavammin ja yhteisöllisemmin. Ohjaus jäsentyy kokonaisuutena, johon osallistuja voi sijoittaa oman toimintansa. Koulutan tutkimusperustaisesti ja samalla niin, että asiat voi viedä heti käytäntöön kokeiltavaksi.

Määrittelen ohjauksen laaja-alaisesti näin:

Ohjaus on institutionaalista yhteistoimintaa, jossa edistetään ohjattavalle merkityksellisiä prosesseja siten, että ohjattavan/ohjattavien toimijuus ja osallisuustaju vahvistuvat. Prosessit ovat oppimis-, kasvu- työ- ja elämänsuunnitteluprosesseja ja ne toteutuvat ihmisten välisissä suhteissa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Ohjausotteeni on ytimeltään pedagoginen. Painotan sekä oppimisen kokemuksellista luonnetta että sen sidonnaisuutta sosiaalisuuteen ja yhteistoimintaan. Toimijuus on yksilöllinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ilmiö. Ohjaus on tila, jossa voi kytkeytyä itseen, toisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Ohjaus on toivoa tuova, dialogia ylläpitävä ja osallisuutta rakentava voima.

Tarjoan oheisia paljon hyödynnettyjä koulutuskokonaisuuksia, joita voi järjestää yksittäin tai jatkumona. Aina voidaan myös räätälöidä sopiva kokonaisuus – ota yhteyttä ja kerro tarpeistanne!

Siirtyessäni ohjauksen professuuriin Itä-Suomen yliopistoon vuoden 2021 alusta rajoitan koulutuskeikkoja. Toteutan koulutustoimintaa siten, että siihen voi liittää tutkimusta. Yhteydenotot siis edelleen tervetulleita!

Ohjauksen peruselementit, 1/2-1 pv

Tämä koulutus on ”Ohjauksen ABC”. Koulutus tarjoaa tutkimusperustaisen jäsennyksen ohjaustoiminnasta ja keskeisistä solmukohdista, joissa ohjaaja voi vaikuttaa ohjauksen onnistumiseen. Koulutuksessa keskustellaan ja harjoitellaan aktiivisesti ja saat mukaasi työkaluja oman ohjaustyösi kehittämiseen.

Taitava ohjausvuorovaikutus, 1/2-1pv

Koulutus tarjoaa tutkimusperustaisen jäsennyksen ohjausvuorovaikutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksissa keskustellaan ja harjoitellaan aktiivisesti ja saat mukaasi työkaluja, joiden avulla voit kehittyä ohjaajana vuorovaikutustaidoissa.

Yhteisöohjaus, 1/2-1 pv

Koulutus auttaa yhteisöä tai verkostoa tekemään ohjaustyötä yhdessä paremmin. Koulutukseen kannattaa tulla koko työyhteisön tai tiimin voimin. Ohjausta jäsennetään tutkimusperustaisesti yhteisön työnä. Tuunataan konkreettisia tapoja tehdä ohjaustyötä yhdessä.

Ohjaustaitojen työpaja ohjaustyön ammattilaisille

3-4 lähitapaamista, yhteensä 7-10 h.  Nämä työpajat perustuvat ohjausvuorovaikutuksen tutkimustietoon ja videotallenteiden hyödyntämiseen. Kurssille mukaan tulo edellyttää mahdollisuutta tallentaa (video/audio) omaa ohjausta ja tavata vähintään kolme kertaa. Maksimi 6 osallistujaa.  Voidaan toteuttaa sekä lähitapaamisina että etäyhteyden (Teams; Zoom) avulla.

UUSI KOULUTUS: Kestävä mestarikisällipedagogiikka (1/2-1 pv)

Työn alla olevan kirjani pohjalta tarjoan koulutusta taidon ja huippuosaamisen pedagogiikan ammattilaisille: taiteen, tieteen, viestinnän, käden ja kehon taitojen, kehomielen kehittämisen opettajille. Kun mestari opettaa kisälliä, perinteet voivat johtaa toimimaan tavoilla, jotka eivät tue pystyvyyttä eivätkä luo hyvää yhteisöllisyyttä. Kuinka mestarikisällipedagogiikka tuodaan tähän päivään? Kuinka jaksaa itse "mestarin" roolissa?   

Työyhteisötaidot ja yhteistyö työpaikalla (1/2-1 pv) 

Osallistujalähtöinen ja toiminnallinen työskentely, jossa työyhteisö tai tiimi saa kokea kollegiaalista tukea, iloa ja kohtaamista. Samalla tehdään konkreettisia tuunauksia yhteistyöhön ja opitaan yhdessä. Päivän pohjalla tutkimusperustainen ymmärrys hyvinvoinnin, yhteistyön, jaksamisen, oppimisen ja resilienssin yhteyksistä. Työskentely voimauttaa, ilahduttaa ja luo ymmärrystä. Tästä on tykätty kovasti!

Vuorovaikutus ohjauksessa (3-5 op)

Osana ohjausammattiin pätevöittäviä ohjausalan koulutuksia. Tarkemmat tiedustelut sanna.vehvilainen@ohjausosaajat.fi.

Ohjausosaajat -koulutuksiini kuuluu ennakkotehtävä ja loppuarviointi sekä pidempiin koulutuksiin myös viivästetty arviointi.

Seuraavat tekijät edistävät oppimista:

* Ennakkotehtävän tekeminen ja ennakkomateriaaliin tutustuminen
* Mahdollisuus tavata kahteen tai kolmeen otteeseen (esim. 2 x 3h) yhden lähitapaamisen sijasta
* Koko työyhteisön tai tiimin kouluttaminen yhdellä kertaa
* Ohjaustyön oppaan lukeminen koulutuksen rinnalla. Jos haluat neuvotella kirjahankinnan liittämisestä koulutukseen, mainitse tästä tilauksesta neuvoteltaessa.

Koulutan asiakkaan tiloissa ja tarvittaessa etäyhteydellä esimerkiksi Teamsin tai Zoomin välityksellä.

Opi ohjauskoulutuksessa – kehity ja kehitä työohjauksessa!

Ohjaus on yhteistyöhön perustuva muutosprosessi, jossa ohjattavan toimijuus vahvistuu ja yhteinen ymmärrys laajenee. Koulutuksissani opit kuinka se tehdään – työnohjauksissani kehityt ajattelussasi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Scroll to Top