Ohjausosaajat | Työnohjaus, ohjauskoulutus
Ohjausosaajat logo
flappitaulu

Tarvitsetteko...

Ohjaustaitoja tai pedagogista osaamista?
Vuorovaikutustaitoja?
Työprosessien tai oppimistilanteiden luotsaajaa?
Vuorovaikutussolmujen aukojaa?
Yhteisön ohjaustyön kehittäjää?

Olen Sanna Vehviläinen ja autan ihmisiä ohjaamaan paremmin ja yhteisöllisemmin. Koulutan, luennoin, ohjaan ja tutkin.

Asiakkaitani koulutuksissa ovat yhtäältä ohjausammattilaiset (esim. ura-, opinto- ja työnohjaajat, coachit, valmentajat, neuvojat) sekä toisaalta ne, joille ohjaus on työn osa tai työote (esim. opettajat, henkilöstöalan ammattilaiset, esimiehet, asiakaspalvelijat ja monet muut).

Työnohjaukseen ovat tervetulleita kaikki alasta riippumatta, samoin työyhteisösovitteluun.

HUOM: vuoden 2021 alusta siirryin opinto- ja uraohjauksen professoriksi Itä-Suomen yliopistoon. Juuri nyt en ota uusia työnohjauksia enkä koulutuskeikkoja. 

Koronavirukseen liittyvät muutokset - lue artikkeli

Ohjaustaitojen koulutusta ja luentoja ohjausammattilaisille ja muille ohjaustyötä tekeville – tutkimusperustaisesti ja käytännönläheisesti.

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja yhteisöille – joustava ja asiakaslähtöinen oppimisprosessi lähellä työn arkea.

Looking for Training in English?

Tailored, practical and research-based lectures and workshops on guidance and counselling interaction, counselling skills, academic supervision and other related areas. Read more! 

Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Ohjausosaajat Sanna Vehviläinen

Kölikatu 2 B 5, 33410 Tampere

044 320 4688, sanna.vehvilainen@ohjausosaajat.fi

Yhteyshenkilö

Sanna Vehviläinen

Rekisterin nimi

Ohjausosaajien koulutusten kyselyaineistot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Koulutusteni yhteydessä käytän alku- ja joskus loppu- tai viivästettyä kyselyä, jossa pyydän vastaajia identifioimaan koulutuksen, jota käyvät. Oman nimensä voi antaa halutessaan. Käytän näitä tietoja koulutusten valmisteluun. Hävitän tiedot koulutuksen jälkeen, enkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

- Henkilön etu- ja sukunimi (vapaaehtoinen)

- Koulutus, johon henkilö osallistuu

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta muille tahoille ja ne hävitetään koulutuksen jälkeen. Jos loppukysely tai viivästetty kysely on käytössä, hävitän kaikki kyselytiedot viimeisen kyselyn toteuttamisen jälkeen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto on ainoastaan omassa käytössäni salasanan sekä käyttäjätunnuksen takana ja palomuurilla suojattuna.

Tarkastusoikeus

Tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen sanna.vehvilainen@ohjausosaajat.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä välittömästi.

Sanna Vehviläinen

Olen kasvatustieteen tohtori, aikuiskasvatuksen dosentti (HY ja TAU), ohjausvuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti (UEF) ja työnohjaaja (STOry). Taustaltani olen vuorovaikutustutkija sekä yliopistopedagogiikan kouluttaja ja kehittäjä. Työskentelen toiminimellä ohjaustaitojen kouluttajana, työnohjaajana ja vapaana kirjoittajana. Asiantuntemusalueitani ovat ohjauksen eri muodot ja menetelmät, ohjausvuorovaikutus ja ohjauksen mallintaminen. Yhdistän työssäni käytännön ohjaustyön sen kehittämiseen ja tutkimukseen.

Sanna Vehviläinen | Ohjausosaajat

Opi ohjauskoulutuksessa – kehity ja kehitä työohjauksessa!

Ohjaus on yhteistyöhön perustuva muutosprosessi, jossa ohjattavan toimijuus vahvistuu ja yhteinen ymmärrys laajenee. Koulutuksissani opit kuinka se tehdään – työnohjauksissani kehityt ajattelussasi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Scroll to Top