Ohjausosaajat | Työnohjaus, ohjauskoulutus
Ohjausosaajat logo
flappitaulu

Tarvitsetteko...

Ohjaustaitoja tai pedagogista osaamista?
Vuorovaikutustaitoja?
Työprosessien tai oppimistilanteiden luotsaajaa?
Vuorovaikutussolmujen aukojaa?
Yhteisön ohjaustyön kehittäjää?

Olen Sanna Vehviläinen ja autan ihmisiä ohjaamaan paremmin ja yhteisöllisemmin. Koulutan, luennoin, ohjaan ja tutkin.

Asiakkaitani koulutuksissa ovat yhtäältä ohjausammattilaiset (esim. ura-, opinto- ja työnohjaajat, coachit, valmentajat, neuvojat) sekä toisaalta ne, joille ohjaus on työn osa tai työote (esim. opettajat, henkilöstöalan ammattilaiset, esimiehet, asiakaspalvelijat ja monet muut).

Työnohjaukseen ovat tervetulleita kaikki alasta riippumatta.

Koronavirukseen liittyvät muutokset - lue artikkeli

Ohjaustaitojen koulutusta ja luentoja ohjausammattilaisille ja muille ohjaustyötä tekeville – tutkimusperustaisesti ja käytännönläheisesti.

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja yhteisöille – joustava ja asiakaslähtöinen oppimisprosessi lähellä työn arkea.

Looking for Training in English?

Tailored, practical and research-based lectures and workshops on guidance and counselling interaction, counselling skills, academic supervision and other related areas. Read more! 

Sanna Vehviläinen

Olen kasvatustieteen tohtori, aikuiskasvatuksen dosentti (HY ja TAU), ohjausvuorovaikutuksen tutkimuksen dosentti (UEF) ja työnohjaaja (STOry). Taustaltani olen vuorovaikutustutkija sekä yliopistopedagogiikan kouluttaja ja kehittäjä. Työskentelen toiminimellä ohjaustaitojen kouluttajana, työnohjaajana ja vapaana kirjoittajana. Asiantuntemusalueitani ovat ohjauksen eri muodot ja menetelmät, ohjausvuorovaikutus ja ohjauksen mallintaminen. Yhdistän työssäni käytännön ohjaustyön sen kehittämiseen ja tutkimukseen.

Sanna Vehviläinen | Ohjausosaajat

Opi ohjauskoulutuksessa – kehity ja kehitä työohjauksessa!

Ohjaus on yhteistyöhön perustuva muutosprosessi, jossa ohjattavan toimijuus vahvistuu ja yhteinen ymmärrys laajenee. Koulutuksissani opit kuinka se tehdään – työnohjauksissani kehityt ajattelussasi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Scroll to Top